Niet aangeboren hersenletsel bij Psycholoog Eindhoven

Naast mijn reguliere werk als psycholoog heb ik mij gespecialiseerd in niet-aangeboren hersenletsel. Naast specifieke kennis over dat onderwerp, heeft mijn werk in dit veld me veel opgeleverd voor mijn reguliere werk.

Bij niet-aangeboren hersenletsel passeren heel veel psychische vraagstukken de revue op een intensieve manier. Traumaverwerking, relatieproblemen, om moeten gaan met een plotselinge enorme verandering, en verlies.

Wat is niet-aangeboren hersenletsel eigenlijk?

Niet-aangeboren hersenletsel is de plotselinge beschadiging van je hersenweefsel. De beschadiging is zodanig dat je niet meer kunt leven zoals je deed. Het kan zijn dat je dat hersenletsel opliep door een ongeval, maar het kan ook door een herseninfarct, -tumor of -bloeding komen of bijvoorbeeld bij multiple sclerose, Korsakov of als gevolg van overmatig druggebruik.

Mensen dichtbij iemand met niet-aangeboren hersenletsel

De plotselinge veranderingen en de aard van die veranderingen zijn niet alleen voor degene met het hersenletsel ingrijpend en moeilijk. Ook de partner, de kinderen, mensen die dichtbij staan. In de behandeling maken we daar veel ruimte voor. Zodat het hele gezin kan groeien naar meer levenskwaliteit.

Neuropsychologische en arbeidsgerelateerde diagnostiek

Oftewel: we onderzoeken heel precies waar jouw klachten, vragen of stoornissen mee te maken kunnen hebben. Dat doen we met testonderzoek. We brengen in kaart wat je kunt en niet kunt op het gebied van intelligentie, aandacht en concentratie, taal en rekenen, waarneming, motoriek, plannen, flexibiliteit en redeneren.

Aan de hand van die kaart kun je begrijpen waarom sommige zaken moeilijker zijn dan anderen, en waar je je op kunt concentreren om je verder te ontwikkelen. Soms wordt zo’n test uitgevoerd omdat je wilt weten wat voor en hoe zwaar werk je nog kunt doen.

Rouw- en verliesverwerking

Wanneer iemand getroffen wordt door een niet-aangeboren hersenletsel gaat het hele gezin een erg onzekere periode tegemoet. Geconfronteerd met angst, depressie, boosheid en onzekerheid. Zowel bij mensen met niet-aangeboren hersenletsel als bij hun partner zie je vaak dat er sprake is van een verstoord rouwproces. Het verwerken van ingrijpende gebeurtenissen is een moeilijke opgave vanwege de cognitieve stoornissen en beperkingen die het letsel veroorzaakt heeft.

Het belang van het gezin of familie wordt vaak onderschat. De partner en de gezinsleden staan voor de moeilijke taak te rouwen om een dierbaar iemand die nog steeds deel uitmaakt van het gezin. Deze situatie kan voor verwarring en onrust zorgen. Het hele gezin moet samen op zoek gaan naar een nieuwe identiteit, waarbij ieder gezinslid zijn eigen ruimte nodig heeft om de gebeurtenissen te verwerken.

Relatieproblemen

Hersenletsel is niet alleen een drastische gebeurtenis voor de persoon zelf, maar is zeker even ingrijpend voor de partner van die persoon. Door het hersenletsel kan er een verschuiving plaatsvinden binnen de relatie waarbij er een gevoel van verlies van de gedeelde relatie, verlies van kameraadschap of een gevoel van het wegvallen van affectie en intimiteit ontstaat.

Cognitieve/neuropsychologische revalidatie

Deze vorm van revalidatie is gericht op het verbeteren van je dagelijks functioneren door het herleren van oude routines en ondermeer het aanleren van nieuwe strategieën. Hierbij gaat het niet alleen om behoud of verbetering van functies zoals aandacht, concentratie en geheugen, maar ook om de revalidatie van emotionele en gedragsmatige problemen.

Jezelf ontwikkelen

Je bent nooit ‘af’. Je blijft leren, je blijft nieuwe dingen doen en meemaken. Wil je ook met wat meer zorg, liefde en aandacht je eigen leven vormgeven? Bel of mail gerust.