Kind- en gezinspsycholoog Eindhoven

Vanuit een holistische visie help ik bij psycholoog Eindhoven gezinnen met kinderen die tijdelijk extra ondersteuning behoeven. Dit kan om allerlei redenen zijn: depressiviteit, angsten, (hoog)gevoeligheid, teruggetrokken gedrag of juist sterk opstandig gedrag, problemen met het naar school gaan, enzovoorts. Ik kijk naar alle facetten van de ontwikkeling van uw kind, met daarbij oog voor sterke kanten van uw kind en uw gezin.

Ouder- en gezinsbegeleiding

Bij problemen in de ontwikkeling van kinderen is er sprake van een onvermijdelijke invloed op de ouders en het gezinsleven. Een belangrijk onderdeel van begeleiding is psycho-educatie: uitleg over wat er aan de hand is. Wanneer en sprake is van inzicht in de situatie en het gedrag van hun kind, krijgen ouders direct meer grip op hun kind en het gezin. Wanneer nodig bieden wij specifieke adviezen wat betreft opvoeding. Ik neem de tijd voor uw verhaal en biedt concrete handvatten die voortkomen uit gesprekken met u en met uw kind. In gezinnen kan sprake zijn van disfunctionele patronen wat betreft communicatie en gedrag. Het is voor ouders bijna onmogelijk zelf inzicht te krijgen in deze patronen. Gevoelens van machteloosheid en geen grip hebben op het gezin zijn kenmerkend.Ik geef inzicht in de onderlinge verhoudingen en problematische patronen, met oog voor ieders eigen, onderliggende frustraties. We zetten in op het herstel van vertrouwen, balans, en zetten u als ouders terug in de ouderrol.

Behandeling en begeleiding van kinderen en jongeren

Kinderen en jongeren kunnen in hun ontwikkeling allerlei problemen ervaren, welke variëren van een lichte disbalans tot ernstig vastlopen. Ik kan helpen de ontwikkeling van uw kind enigszins bij te sturen of hem / haar te behandelen, waarbij we uw kind terug in zijn / haar kracht zetten. Ik inventariseer de situatie, nemen de tijd om aansluiting te vinden bij de belevingswereld van uw kind, en bepaal wat nodig is.

Traject

Elk traject start met een inventarisatie van de situatie. Vervolgens wordt de behandeling afgestemd op uw behoeften. Alle gezinsleden kunnen worden uitgenodigd voor gesprekken, indien gewenst of nodig. Ik onderscheid me door mijn holistische visie, waarbij ik zo breed mogelijk kijk naar de ontwikkeling van kinderen. Zowel individuele kindfactoren (persoonlijkheid, vermogens) als systemische factoren (gezinsdynamiek en –situatie, schoolsituatie) worden bekeken. Binnen mijn praktijk is neuropsychologische expertise aanwezig, wat wil zeggen dat er veel inzicht is in de relatie tussen de werking van het brein en het gedrag. Deze expertise komt erg van pas bij het in kaart brengen van sterke en minder sterke kanten van het functioneren van het kind. We kunnen deze inzichten gebruiken om aan de minder sterke kanten te werken, en tegelijkertijd een kind in zijn / haar kracht te zetten.

Contact

Ik ben benieuwd naar jullie verhaal en help uw gezin en uw kind graag bij Psycholoog Eindhoven. Neem telefonisch contact op (040 – 30 41 077) of stuur een e-mail voor een eerste kennismaking.